top of page
Home: Welcome

Minttu-Maaria Makkonen (TeM) toimii esitystaiteen kentällä ohjaajana, esiintyjänä, kirjoittajana ja opettajana. Hänen erikoisalaansa ovat leikki ja improvisaatio työskentelyn ja esitysten lähtökohtana, näyttämölle kirjoittaminen ja esiintyminen vuorovaikutuksessa yleisön kanssa.
Makkonen opiskeli klovnilegenda Philippe Gaulierin opissa Ranskassa vuoden 2022.
Minttu rakastaa laulujen kirjoittamista, klovnin logiikkaa ja mahdottoman kuvittelemista näyttämölle ja maailmaan.
---
Minttu-Maaria Makkonen (MA) works in the field of performance art as a director, performer, writer and teacher. Her specialties are play and improvisation as a starting point of performances, writing for the stage and performing in interaction with the audience.
Makkonen studied at the school of a clown legend Philippe Gaulier in France in 2022. 
Minttu loves writing songs, clown logic and imagining the impossible for the stage and the world.

Kuva_ Nóri Varga

elo pellossa -poem has been released!

coming up

selected works 

Home: Bio
bottom of page