top of page
P5110160.jpg

IHME JA KUMMA

Ihme ja Kumma kiersi vuosina 2018-2020 pääkaupunkiseudun ja Kymenlaakson perhekeskuksissa, kulttuuritaloissa, kirjastoissa ja vanhainkodissa. Esityskiertueen toteutumista tuki Taiteen edistämiskeskus.

Ihme ja kumma-tanssiteatteriteos Ihme ja Kumma on kiertävä tanssiteatteriesitys 0-3-vuotiaille lapsille ja heidän läheisilleen. Se on tarina ihmeistä ja ihmettelystä, hetkestä jossa jokainen sekunti on merkityksellinen ja pysähtymisen arvoinen. Ihme ja kumma kysyy, miten päin maailma on kokiessamme asiat ensimmäistä kertaa? Minkä muotoisia, näköisiä ja kuuloisia ihmeitä ympärillämme on? Esitys ottaa dramaturgisesti ja musiikillisesti vaikutteita Ihme ja kumma-lastenlaulusta, luoden kuitenkin oman tarinansa ja todellisuutensa.

Esityksessä hyödynnetään tanssin, sirkuksen ja elävän musiikin keinoja. Moniaistillinen esitys luo yleisöään innostavia ja kiinnostavia visuaalisia ja äänellisiä tunnelmia, kuvia ja hetkiä keskittyen muusikon, tanssijan ja yleisön väliseen vuorovaikutukseen ja heidän yhdessä luomiinsa ihmeisiin ja kummallisuuksiin.

Työryhmä valmisti esityksen yhteistyössä lapsiperheiden kanssa haastattelemalla pienten lasten vanhempia ja esittämällä esityksen osia kohdeyleisölle jo harjoitusvaiheessa. Yhteistyön tarkoituksena oli löytää todellisia hetkiä ja ihmettelyn aiheita lapsen ja vanhemman maailmasta ja tuoda ne osaksi esityksen dramaturgiaa.

Esityksen työryhmä koostuu neljästä esittävän ja soveltavan taiteen ammattilaisesta. Esityksessä esiintyvät muusikko Hanna Bergström ja tanssija-miimikko Ines Kakkonen, ohjaajana, dramaturgina ja esitystilanteen kuraattorina toimii esitystaiteilija Minttu-Maaria Makkonen ja skenografina Emma Lehmusruusu.

bottom of page